LinkedIn publicatieplatform vervangt Status Updates

LinkedIn gaat hun publicatieplatform openstellen voor alle leden. En dat is goed nieuws nu status updates niet langer zichtbaar zijn voor iedereen die jouw profiel bekijkt.

LinkedIn gaat hun publicatieplatform openstellen voor alle leden. En dat is goed nieuws nu status updates niet langer zichtbaar zijn voor iedereen die jouw profiel bekijkt. Het publicatieplatform kent een aantal grote voordelen:

  • je kunt langere ‘content’ delen, zoals je blog of een zelfgeschreven artikel
  • deze content is een ’vast’ onderdeel van je profiel, meteen onder de foto en kopregel
  • het is voor iedereen die jou bekijkt zichtbaar!

LinkedIn publicatieplatform Pulse

Het is dus niet alleen zichtbaar voor mensen in je eigen netwerk, maar voor iedereen. Dit stelt mensen in staat om ook interessante content tot zich te nemen van mensen buiten de eigen kring. Omgekeerd kunnen mensen die veel content publiceren daarmee een groep volgers opbouwen, en zich daarmee als ‘influencer’ ontwikkelen. De afweging om content op een eigen website te plaatsen zoals een WordPress blog, het LinkedIn publicatieplatform, of beide zal een lastige afweging zijn. De praktijk (meten is weten) zal uitwijzen wat verstandig is maar het is in ieder geval een extra mogelijkheid om nieuws onder de aandacht te brengen van je netwerk.

Op dit moment hebben 25.000 Engelstalige leden deze mogelijkheid. Dit zal in de aankomende weken wereldwijd worden uitgerold.

Wij, Aaltje Vincent en Jacco Valkenburg, auteurs van het #1 sollicitatieboek ‘Solliciteren via LinkedIn’ zijn blij met deze nieuwe functionaliteit, het is een enorme versterking van je LinkedIn gebruik en wij kunnen niet wachten!