LinkedIn ‘Company Following’ voor je persoonlijke arbeidsmarkt

In ons boek schrijven Jacco en ik in paragraaf 6.1 ‘Waar wil jij werken?’ over de ongekende toegevoegde waarde van LinkedIn bij het in kaart brengen van je persoonlijke arbeidsmarkt. Er staan honderdduizenden profielen van bedrijven (Companies) op LinkedIn. Een bedrijfsprofiel vind je met Companies Search snel en direct.

Ten eerste vind je op de Company-profielen, de medewerkers, zij die al tot je netwerk behoren en via wie jij met hen in contact zou kunnen komen. Immers zij die het werk nu doen dat jij wilt gaan doen, weten het eerst van het ontstaan van een vacature!
Ten tweede vind je daar onder andere:

  • Een overzicht van nieuwe medewerkers en oud-medewerkers.
  • Recente promoties binnen het bedrijf.
  • Profielen van medewerkers die het meest gelezen worden op LinkedIn!
  • Een lijst met bedrijven waar de meeste medewerkers hebben gewerkt voordat ze in dienst traden bij dit bedrijf of waar ze naar toe gaan als ze uit dienst treden bij dit bedrijf.
  • Een overzicht van bedrijven waarmee de meeste medewerkers een connectie hebben.
  • Geadverteerde vacatures op LinkedIn.

Kortom de profielen van Companies zijn onontbeerlijk voor het effectief gebruik van LinkedIn.

Recentelijk is het ook mogelijk om Lees “LinkedIn ‘Company Following’ voor je persoonlijke arbeidsmarkt” verder